[tintuc]

Gõ Tại Cortana  : '' Service '' và chọn


 Tìm Dòng Windown Update và chọn Xuất hiện bảng hội thoại Windown Update ..
Tại Dòng Startup Type : Chọn Disbale -> Stop -> Appl -> Ok .


[/tintuc]

BẠN MUỐN TƯ VẤN THÔNG QUA?

Chat Qua Zalo
0926.222.000