[giaban]8.500.000[/giaban][hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp] 💻 Dell Latitude E7440  [/masp]
[mota]
THÔNG SỐ  DELL E7440
 - CPU Intel Core i7-4610u
 - RAM 4GB
 - SSD 256GB
 - LCD 14  inch
 -VGA HD Graphic 4400
PIN Trên 3h
[/mota]
[chitiet]


-200k nếu chuyển qua sạc khác

[/chitiet]

Không có văn bản thay thế tự động nào.


[giaban]5.500.000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp] 💻VZStore.vn [/masp]

[mota]
THÔNG SỐ  HP 15
 - CPU Intel Core i3-6006u
 - RAM 4GB
 - HDD 500GB
 - LCD 15,6 inch
 -VGA HD Graphic 
PIN Trên 2h
[/mota]

[chitiet]

Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay

Không có văn bản thay thế tự động nào.


[/chitiet][giaban]3.500.000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp] 💻HP 15 Pentium [/masp]

[mota]
THÔNG SỐ  HP 15 Pentium
 - CPU Pentium N3450
 - RAM 2GB
 - HDD 500GB
 - LCD 15,6 inch
 -VGA HD Graphic 
PIN Trên 2h
[/mota]

[chitiet]


[/chitiet]

Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay và màn hình


[giaban]6.500.000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp] 💻VZStore.vn [/masp]

[mota]
THÔNG SỐ  HP 15
 - CPU Intel Core i3-6006u
 - RAM 4GB
 - HDD 500GB
 - LCD 15,6 inch
 -VGA HD Graphic 
PIN Trên 2h
[/mota]

[chitiet]


[/chitiet]

Không có văn bản thay thế tự động nào.
[giaban]4.900,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]Asus F554[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ Asus F554 
 - CPU Intel Core i3-5010u
 - RAM4GB
 HDD500Gb
 - LCD 15,6  Inch
 -VGA HD GRAPHIC
PIN Trên 2h
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
[/mota]

[chitiet]
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay và màn hình

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.
[/chitiet]

Trong hình ảnh có thể có: màn hình
[giaban]6.500,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]Asus F555[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ Asus F555
 - CPU Intel Core i5-5200u
 - RAM4GB
 SSD 160Gb
 - LCD 15.6  Inch
 -VGA 2Gb GT820M
PIN Trên 2h
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
[/mota]

[chitiet]

Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.


[/chitiet]

Không có văn bản thay thế tự động nào.
[giaban]3.900,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]Asus X450C[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ Acer E5-15 
 - CPU Intel Core i3-3217u
 - RAM4GB
 - HDD500GB
 - LCD 14  Inch
 -VGA HD GRAPHIC
PIN Trên 2h
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
[/mota]

[chitiet]

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, màn hình và máy tính xách tay

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay và trong nhà


[/chitiet]

Không có văn bản thay thế tự động nào.

[giaban]5.900,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]Acer E5-15 6440[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ Acer E5-15 
 - CPU Intel Core i5-5200u
 - RAM4GB
 - HDD500GB
 - LCD 15,6  Inch
 -VGA HD GRAPHIC
PIN Trên 2h
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
[/mota]

[chitiet]

Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.


[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG