[giaban]2,200,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]dell v1014[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ DELL V1014
- CPU Intel Core Core 2 Duo
 - RAM 4GB 
 - HDD250Gb
 - LCD 14 inch  HD
 -VGA HD Graphic
PIN good
 - BẢO HÀNH
[/mota]


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]


[giaban]3,800,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]DELL N3442[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ DELL 3442
- CPU Intel PENTIUM 
 - RAM 4GB 
 - SSD128GB
 - LCD 14 inch  HD
 -VGA HD Graphic
PIN Trên 3h
 - BẢO HÀNH
[/mota]


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]


[giaban]6,900,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]ASUS UX410[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ ASUS UX410
- CPU Intel Core i3-6100U
 - RAM 4GB 
 - SSD128GB + HDD 500GB
 - LCD 14 inch  FHD
 -VGA HD Graphic 
PIN Trên 3h
 - BẢO HÀNH
[/mota]


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]


[giaban]3,900,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]ASUS e402[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ ASUS E402
- CPU Intel PENTIUM N4200
 - RAM 4GB 
 - SSD128GB
 - LCD 14 inch  HD
 -VGA HD Graphic 
PIN Trên 3h
 - BẢO HÀNH
[/mota]


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]


[giaban]4.200.000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]ASUS F454L[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ ASUS F454L
- CPU Intel Core i3-4005U
 - RAM 4GB 
 - HDD500Gb
 - LCD 14 inch  HD
 -VGA HD Graphic 4000
PIN Trên 3h
 - BẢO HÀNH
[/mota]


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]


[giaban]4.200.000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]Acer E5-473[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ Acer E5-473
- CPU Intel Core i3-5005u
 - RAM 4GB 
 - HDD500Gb
 - LCD 14 inch  HD
 -VGA HD Graphic 5000
PIN Trên 3h
 - BẢO HÀNH
[/mota]


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]

[giaban]2.990.000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]Acer 4752[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ Acer 4752
 - CPU Intel Core i3-2330M
 - RAM 4GB 
 - HDD500Gb
 - LCD 14 inch  HD
 -VGA HD Graphic 3000
PIN Trên 2h
 - BẢO HÀNH
[/mota]


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG

Chat Qua Zalo
0926.222.000