[giaban]8.500,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]Asus K501Ub6440[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ Asus K501Ub
 - CPU Intel Core i5-6200U
 - RAM4 GB DDR3L  1600Ghz 
 - SSD128 GB
 - LCD 15,6 inch Full HD 1920x1080
 -VGA Nvidia Gefoce GT940M
PIN Trên 2h
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
[/mota]
[giaban]6.500,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp] Asus X455 6440[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ Asus X455 
 - CPU Intel Core i5-5200u
 - RAM4GB
 - HDD500GB
 - LCD 14  Inch
 -VGA VGA 2GB GT 820M
PIN Trên 2h
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
[/mota]


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]


[giaban]5.000.000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp] K55A [/masp]

[mota]
THÔNG SỐ K55A 
 - CPU Intel Core i5-3230M
 - RAM 4GB 
 HDDHDD 500Gb 
 - LCD 15,6 inch HD 
 -VGA HD GRAPHIC
PIN Trên 2h
[/mota]

[chitiet]


Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.


Không có mô tả ảnh.

 Tin Tức Liên Quan


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet][giaban]5.500,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp] K55VD [/masp]

[mota]
THÔNG SỐ  Asus K55VD
 - CPU Intel Core  i5-3230M
 - RAM 4GB 
 HDDHDD 500Gb
 - LCD 15,6 inch HD 
 -VGA Nvidia Gefoce GT610M 2GB
PIN Trên 2h
[/mota]

[chitiet]
 Tin Tức Liên Quan


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]

[giaban]5.500,000[/giaban]

[hot]SẴN HÀNG[/hot]

[masp]X540LJ6440[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ Asus X540LJ
 - CPU Intel Core i3-5005u
 - RAM4GB DDR3L - 1600ghz
 - SSD 128GB - BH 3 năm
 - LCD 15,6  INCH  
 -VGA HD GRAPHIC - Vga Nvidia GT940m
PIN Trên 2h
[/mota]


Laptop phân khúc 2-5 Triệu

Laptop phân khúc 5-6 Triệu

Laptop phân khúc 6-7 Triệu

Laptop phân khúc 7-8 Triệu

Laptop phân khúc 8-20 Triệu[/chitiet]

Bài đăng cũ hơn » Trang chủ

CÁCH THỨC MUA HÀNG