[tintuc]

Cách Xử Lí Wifi chập chờn hay bị đứt kết nối thường do một số nguyên nhân :
- Driver auto của Windown 10 bị xung đột 
- Tệp IP trùng quá nhiều trong List IPCONFFIG
- IP tĩnh - động Setup bị sai
- Các phần mềm khác gây xung đột

Đầu tiên tải công cụ Update Driver cho Card Wifi và Lan của bạn tại : https://www.3dpchip.com/3dpchip/3dp/net_down_vi.php


Cách Xử Lí Wifi chập chờn hay bị đứt kết nối

Cách Xử Lí Wifi chập chờn hay bị đứt kết nối

Cách Xử Lí Wifi chập chờn hay bị đứt kết nối

Cách Xử Lí Wifi chập chờn hay bị đứt kết nối

Cách Xử Lí Wifi chập chờn hay bị đứt kết nối

Cách Xử Lí Wifi chập chờn hay bị đứt kết nối

Khởi động lại máy khi hoàn tất
[/tintuc]

BẠN MUỐN TƯ VẤN THÔNG QUA?

Chat Qua Zalo
0926.222.000