[tintuc]

Hủy lời mời kết bạn đã gửiCode : 

javascript:var x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Hủy'){x[i].click();}};
[/tintuc]

CÁCH THỨC MUA HÀNG

Chat Qua Zalo
0926.222.000