[giaban]6.500.000[/giaban]

[hot]HẾT HÀNG[/hot]

[masp]9470m[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ HP Foilo 9470m
 - CPU Intel i7-3537u
 - RAM 4GB DDR3L 
 - SSD 128GB
 - LCD 14 INCH
 -VGA HD graphic 
PIN Trên 2h
[/mota]

[chitiet]


[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG