Trong hình ảnh có thể có: màn hình và máy tính xách tay

[giaban]3.700,000[/giaban]

[hot]CÒN HÀNG[/hot]

[masp]VietZ Store[/masp]

[mota]
SẢN PHẨM : 
                              CẤU HÌNH CHI TIẾT                                         
CPU   :          N3700
RAM :           Ram 2GB
HDD :            HDD 500GB
LCD :            14 inch HD
PIN  :            Trên 2h 

Yêu thích

Lượt đánh giá
[/mota]
[chitiet]

Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay và màn hình

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và máy tính xách tay

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.
[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG