Trong hình ảnh có thể có: màn hình
[giaban]6.800.000[/giaban]

[hot]SÃN HÀNG[/hot]

[masp] 💻5537 [/masp]

[mota]
THÔNG SỐ  DELL 5537 
 - CPU Intel Core i5-4200U
 - RAM 8GB
 - HDD 1000Gb
 - LCD 15,6 inch
 -VGA HD Graphic
PIN Trên 2h
[/mota]

[chitiet]

Trong hình ảnh có thể có: màn hình

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG