Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay và màn hình

[giaban]4,200,000[/giaban]

[hot]SÃN HÀNG[/hot]

[masp] 💻4110 [/masp]

[mota]
SẢN PHẨM :
CẤU HÌNH CHI TIẾT 
CPU   :          Intel Core i5-2450M 2.5Ghz
RAM :           Ram 4GB
HDD :            HDD 500GB
LCD :            14 inch HD
PIN  :            Trên 2h 


Yêu thích

Lượt đánh giá
[/mota]


[chitiet]
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, máy tính xách tay và màn hình

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, máy tính xách tay và màn hình

[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG