Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, máy tính xách tay và màn hình

[giaban]5,600,000[/giaban]

[hot]ĐANG ĐẶT HÀNG[/hot]

[masp]Asus X550cc[/masp]

[mota]
THÔNG SỐ  Asus X550cc
 - CPU Intel Core i5-4200I
 - RAM 4GB
 - HDD 500Gb 
 - LCD 15,6 inch
 -VGA 2Gb
PIN Trên 2h
[/mota]

[chitiet]

Trong hình ảnh có thể có: màn hình và máy tính xách tay

Trong hình ảnh có thể có: máy tính xách tay và màn hình

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG