[giaban]9,300,000[/giaban]

[hot]SÃN HÀNG[/hot]

[masp]VietZ Store[/masp]

[mota]
SẢN PHẨM : 
                              CẤU HÌNH CHI TIẾT                                         
CPU   :          Intel Core i7-6800u
RAM :           Ram 4GB
HDD :            HDD 500GB
LCD :            14 inch HD
VGA :            Vga roi 4GB
PIN  :            Trên 2h 
Thêm:             Mỏng , nhẹ - LED Phim'

Yêu thích

Lượt đánh giá

[/mota]

[chitiet]


[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG