[giaban]7,200,000[/giaban]

[hot]SÃN HÀNG[/hot]

[masp]VietZ Store[/masp]

[mota]
SẢN PHẨM : 
                              CẤU HÌNH CHI TIẾT                                         
CPU   :          Intel Core i5-5200U
RAM :           Ram 4GB
HDD :            HDD 500GB
LCD :            15,6 inch HD -Vga 2gb
VGA :            HD Grphic 5000
PIN  :            Trên 2h 
Thêm:             Mỏng , nhẹ 

Yêu thích

Lượt đánh giá
[/mota]

[chitiet]

[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG