[giaban]3,800,000[/giaban]

[hot]SÃN HÀNG[/hot]

[masp] 💻[/masp] 
[mota]
SẢN PHẨM : 
                              CẤU HÌNH CHI TIẾT                                         
CPU   :          Intel Core i5-3340M
RAM :           Ram 4GB
HDD :            HDD 250GB
LCD :            12,5 inch HD
VGA :            HD Grphic 4000
PIN  :            Trên 2h 
Thêm:             Mỏng , nhẹ 

Yêu thích

Lượt đánh giá
[/mota]

[chitiet]

[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG