[giaban]5,300,000[/giaban]

[hot]SÃN HÀNG[/hot]

[masp] 💻5560[/masp]

[mota]
SẢN PHẨM : 
                              CẤU HÌNH CHI TIẾT                                         
CPU   :          Intel Core i5-3230M
RAM :           Ram 4GB
HDD :            HDD 500GB
LCD :            15,6 inch HD
VGA :            HD Grphic 4000
PIN  :            Trên 2h 
Thêm:             Chip M cấu hình cao

Yêu thích

Lượt đánh giá

[/mota]

[chitiet]


[/chitiet]

CÁCH THỨC MUA HÀNG